Get Adobe Flash player
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

นางสาวกุสุมา ดาวประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม

ป้ายโฆษณา

นายเฉลียว เมฆบุตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
พฤหัสบดี, 28 สิงหาคม 2014
เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์... อ่านเพิ่มเติม...
วันแม่โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
ศุกร์, 08 สิงหาคม 2014
คำขวัญวันแม่ 2557 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ รักเรียน รู้งาน... อ่านเพิ่มเติม...
ครอบครัวอบอุ่น+พุทธธรรมนำความรู้
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม นำโดย นางสาว กุสุมา ดาวประสงค์ ผู้อำนวยการ นายเฉลียว เมฆบุตร  รองฯ คณะครู... อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันสุนทรภู่
อังคาร, 01 กรกฏาคม 2014
วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน ประวัติและผลงานของสุนทรภู่มีความเป็นมาอย่างไร กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ ในวันสุนทรภู่... อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันครู 2557
พฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2014
วันไหว้ครู 2557 วันนี้เรามีบทความ ประวัติวันไหว้ครู หลังจากเปิดเทอมใหญ่ในเดือนพฤษภาคม หรือเดือนมิถุนายน... อ่านเพิ่มเติม...
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จันทร์, 27 มกราคม 2014
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนเหล่างาม มกราคม 2557
กิจกรรมทรรศนศึกษา 2557
อังคาร, 21 มกราคม 2014
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542   แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)   พ.ศ.2545  มาตรา 10 วรรค 1  บัญญัติว่า  “... อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันครู 2557
อังคาร, 21 มกราคม 2014
วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู เป็นวันที่ผองศิษย์ทั้งหลายได้ร่วมใจพร้อมใจกันมานอบน้อมเคารพคุณครู... อ่านเพิ่มเติม...
เหล่างาม to be number one
จันทร์, 13 มกราคม 2014
"ยาเสพติด" ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง... อ่านเพิ่มเติม...
กีฬาสีเหล่างาม 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
ในวันที่ 27-28 ธันวาคมโรงเรียนเหล่างามพิทยาคมได้จัดทำการแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้น... อ่านเพิ่มเติม...
การประเมินกิจกรรม 9 ส
ศุกร์, 20 ธันวาคม 2013
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมได้รับการประเมิณกิจกรรม 9 ส จากทาง อบจ. นำโดยนางสาวกุสุมา    ดาวประสงค์ ผู้อำนวยการฯ... อ่านเพิ่มเติม...
ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
พฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2013
นายเลอพงษ์ สุวานิช นายอำเภอ อำเภอโพธิ์ไทร ได้มาเยืี่ยมค่าย ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน... อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเข้าค่ายดาราศาสตร์
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ขึ้น... อ่านเพิ่มเติม...
มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
พุธ, 04 ธันวาคม 2013
การเข้าร่วมกิจกรรม  มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ณ ศูนย์ OTOP นำโดยนางสาวกุสุมา  ดาวประสงค์ รองผุ้อำนวยการ เฉลียว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ อบรมแท็บเล็ตให้ครูโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
พุธ, 20 พฤศจิกายน 2013
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคมได้จัดอบรมแท็บเล็ตให้กับครูโดยผุ้อำนวยการมอบหมายให้ รองผู้อำนวยการ เฉลียว  เมฆบุตร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ มอบแท็บเล็ตและกางเกงกีฬา
พุธ, 20 พฤศจิกายน 2013
เนื่องในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556  ผู้อำนวยการ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม นางสาวกุสุมาดาวประสงค์ และรองผู้อำนวยการ นายเฉลียว  เมฆบุตร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ ประชุมผู้ปกครอง
พุธ, 20 พฤศจิกายน 2013
เนื่องด้วยวันที่ 20 พฤศจิกายน ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนำโดยผู้อำนวยการ นางสาวกุสุมา  ดาวประสงค์  รองผู้อำนวยการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ มอบจักรยาน
พฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2013
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม นางสาวกุสุมา  ดาวประสงค์ ได้มอบ รถจักรยานยืมเรียนให้กับนักเรียนในเขตชุมชนที่อยู่บ้าน ไกล้โรงเรียน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ มอบรางวัลกีฬา
พฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2013
ผู้อำนวยการโรงเีรียน นางสาวกุสุมา  ดาวประสงค์  มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีฬา อปท.... อ่านเพิ่มเติม...