ชื่อ - นามสกุล :นายเทวัญ คงทวี
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ/ค.บ.พลศึกษา
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :174 บ.ปากห้วยม่วง ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
Telephone :045-251799
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป