ชื่อ - นามสกุล :นางเกษศิรินทร์ บุญทาป
ตำแหน่ง :ครู/คอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :-
ที่อยู่ :174 บ.ปากห้วยม่วง ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
Telephone :045-251799
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานธนาคาร/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน