ชื่อ - นามสกุล :น.ส.ทิพย์รดา ไชยผา
ตำแหน่ง :ครู/คอมพิวเตอร์/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
หน้าที่หลัก :ห้องสมุด
ที่อยู่ :-
Telephone :045-251799
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์